Kế hoạch chuyển đổi số nông nghiệp được cập nhật mới nhất

Kế hoạch chuyển đổi số nông nghiệp được cập nhất mới nhất

1. Định hướng số hóa nông nghiệp trong tương lai

Hiện nay, Bộ NN&PTNT đã thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số để chỉ đạo thực hiện kế hoạch chuyển đổi số nông nghiệp theo 3 trụ cột:

 • Bộ NN&PTNT số
 • Kinh tế nông nghiệp số
 • Nông dân số.

Bộ lấyngày 19/8hàng năm là ngày chuyển đổi số nông nghiệp thông minh. Cùng với đó, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị tập trung xây dựng đề án chuyển đổi số NN&PTNT giai đoạn 2021-2025. Định hướng đến năm 2030, làm căn cứ cho Bộ triển khai ở Trung ương và địa phương. Trong năm 2022, Bộ lựa chọn lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi là hai lĩnh vực ưu tiên triển khai sớm.

Phát triển nông thôn toàn diện, bền vững

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số chỉ đạo thực hiện kế hoạch

2. Yếu tố cốt lõi của đề án số hóa nông nghiệp

Theo ông Trần Hùng – Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam (thuộc nhóm nghiên cứu kế hoạch chuyển đổi số trong nông nghiệp), ngành nông nghiệp đã xác định được những yếu tố cốt lõi và quan trọng nhất chính là sự kết nối:

Việc kết nối giữa các đơn vị với nhau, gồm:

 • Kết nối giữa người dân, doanh nghiệp và thị trường
 • Kết nối giữa người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quan lý nhà nước với thị trường.

Do vậy giải quyết bài toán chuyển đổi số ở đây là giải quyết bài toán về kết nối.

3. Vai trò của doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số

Đề án chuyển đổi số nông nghiệp bao gồm cả vai trò và trách nhiệm của đơn vị thực hiện quy trình số hóa. Cụ thể, các doanh nghiệp triển khai đề án cần phải:

 • Có kế hoạch sản xuất, vùng sản xuất, quản lý tổ chức sản xuất, khuyến nông
 • Trang bị kiến thức tín dụng thời tiết, sâu bệnh và thị trường vật tư nông sản, dán nhãn, truy xuất nguồn gốc.
 • Cần nắm các thông tin về kế hoạch thu mua sản phẩm, thị trường, sản lượng
 • Điều hành và quản lý các hệ thống chế biến, hệ thống đóng gói và hệ thống vận chuyển,…

4. Vai trò của người nông dân thực hiện chuyển đổi số

Không chỉ riêng doanh nghiệp, kế hoạch chuyển đổi số nông nghiệp còn bao gồm cả vai trò và trách nhiệm của người nông dân thực hiện quy trình số hóa. Cụ thể, mọi nhà nông khi triển khai đề án cần phải:

 • Nắm các thông tin về quy trình kỹ thuật, quản lý vườn trồng
 • Theo dõi sát sao thị trường vật tư nông nghiệp, thông tin thị trường, thiên tai, dịch bệnh, thông tin chính sách hỗ trợ sản xuất và quy trình thu hoạch.
 • Và điều quan trọng nhất trong chuyển đổi số là người nông dân phản ánh được tình hình và được tiếp nhận tư vấn trực tuyến.’

Chuyển đổi số - đột phá tạo nền tảng cho nông nghiệp mới - Starlinks™

Trách nhiệm của người nông dân thực hiện quy trình số hóa

5. Vai trò của Nhà nước trong việc hỗ trợ chuyển đổi số nông nghiệp

Nhà nước có vai trò nhất định trong việc hỗ trợ người dân trong việc triển khai nông nghiệp thông minh. Cơ quan chính quyền cần thực hiện các công tác sau đây thường xuyên:

 • Công tác tham mưu xây dựng các kế hoạch chuyển đổi số trong nông nghiệp và phát triển nông thôn dài hạn.
 • Công tác truyền thông để tiếp nhận phản hồi của người dân và doanh nghiệp về công tác chuyển đổi số.
 • Quản lý về sản xuất, hỗ trợ về chính sách và cập nhật, phân tích, định hướng, dự báo thị trường.
 • Tổ chức kênh tiêu thụ nông sản qua các sàn thương mại điện tử
 • Hỗ trợ người nông dân trong quá trình sản xuất.

Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao: Vấn đề lớn và bài toán chính sách

Vai trò của Nhà nước trong việc hỗ trợ chuyển đổi số nông nghiệp

6. Đề án xác định nền tảng số trong ngành nông nghiệp

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) Nguyễn Mạnh Hùng, trong 34 nền tảng số quốc gia được Chính phủ giao phát triển trong năm 2022 để hoàn thiện hạ tầng xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, có đến 9 nền tảng phục vụ cho ngành nông nghiệp.

Trong đó, một trong số các nền tảng được xác định trong kế hoạch chuyển đổi số nông nghiệp:

 • Nền tảng dữ liệu số nông nghiệp
 • Nền tảng truy xuất nguồn gốc nông sản
 • Nền tảng sàn thương mại điện tử nông nghiệp
 • Nền tảng tốt ưu hóa chuỗi cung ứng
 • ….

Hướng tới mô hình sản xuất xanh trong nông nghiệp

9 nền tảng số cho ngành nông nghiệp

7. Liên kết chặt chẽ  Nhà nước – Nhà khoa học – Nhà doanh nghiệp và Nhà nông

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đặc biệt nhấn mạnh đến chuỗi liên kết 4 nhà trong nông nghiệp. Gồm có Nhà nước – Nhà khoa học – Nhà doanh nghiệp và Nhà nông. Nhất là liên kết với doanh nghiệp và nhà khoa học, hỗ trợ thanh niên nông thôn tham gia chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, tạo đầu ra ổn định.

Xây dựng chuỗi liên kết giá trị này là nền tảng thành bại hay không trong phát triển của nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay.

Liên kết 4 nhà:“Xót thân chìm nổi, kế hoạch chuyển đổi số nông nghiệp

Kết nối giữa người dân, doanh nghiệp, nhà nước với thị trường

Kết luận

Việc cập nhật nhanh chóng những kế hoạch chuyển đổi số nông nghiệp sẽ giúp bạn làm chủ số hóa. Hãy áp dụng và nắm bắt những đề án trên để gặt hái thành công trong việc hiện thực hóa ước mơ của bạn.

Bạn có thể tham khảo thêm phần mềm chăm sóc khách hàng NextX CRM trong nền tảng NextX giúp cho doanh nghiệp lựa chọn được phần mềm phù hợp để phát huy hiệu quả tối đa trong kinh doanh.

5/5 - (2 bình chọn)
5/5 - (2 bình chọn)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM