Nextfarm chính thức triển khai dự án trọng điểm mới mang tên Khu Công nghiệp Nam Cầu Kiền Hải Phòng.

Một trong dự án Nextfarm triển khai khi lai giữa Smart Farm và Smart City

Một trong dự án Nextfarm triển khai khi lai giữa Smart Farm và Smart City

Dự án cho Khu Công nghiệp Nam Cầu Kiền không thuần hẳn về Nông nghiệp nữa mà là tưới cảnh quan, điều khiển tưới, ánh sáng, đèn đường, một dự án pha trộn giữa Smart City và Smart Farm khi sử dụng cả bộ châm phân Nextfarm Fertikit 4G, hệ thống điều khiển Nextfarm NMC cùng bộ số hoá nhật ký Nextfarm Diary cho điều khiển đèn đường, ánh sáng tại các khu vườn và điều khiển hệ thống tưới.

Một trong dự án Nextfarm triển khai khi lai giữa Smart Farm và Smart City

Một trong dự án Nextfarm triển khai khi lai giữa Smart Farm và Smart City

 

Đây cũng là dự án đầu tiên Nextfarm chính thức triển khai thương mại bộ sản phẩm sử dụng giao thức truyền thông không dây Lora (ổn định thực tế 1km) cho bộ thu thập và điều khiển mới của Nextfarm từ Version 2020 này sẽ không còn dùng Zigbee nữa mà thay vào đó là Lora.

Một trong dự án Nextfarm triển khai khi lai giữa Smart Farm và Smart City

Một trong dự án Nextfarm triển khai khi lai giữa Smart Farm và Smart City