Khách hàng Nextfarm chúng tôi lần này là Kim Long Farm.

Nextfarm và Kim Long Farm

Nextfarm và Kim Long Farm

Nextfarm và Kim Long Farm

Một Farm rất nổi tiếng về dưa lưới tại Việt Nam về chất lượng sản phẩm và diện tích số lượng nhà màng

Kim Long Farm hiện tại đang sử dụng bộ châm phân tự động của Tangil Israel, Nextfarm là đơn vị thứ hai tham gia vào dự án điều khiển hệ thống tưới châm phân tự động tích hợp nền tảng số hóa dữ liệu Nông nghiệp cho Kim Long Farm.

Giải pháp Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Nextfarm và Kim Long Farm

Việc triển khai Kim Long Farm giúp cho Nextfarm đưa ra được giải pháp Nông nghiệp thông minh riêng cho Dưa lưới.

Chúng tôi rất vui khi được Kim Long lựa chọn là đơn vị thứ hai cùng NaanDananjain của Israel triển khai cho Kim Long Farm.