Khách hàng tiếp theo mà chúng tôi triển khai Giải pháp Nông nghiệp thông minh lần này là tại trang trại Dâu Tây Cao Bằng. Với diện tích 5ha trồng Dâu Tây, áp dụng hệ thống châm phân dinh dưỡng tự động Nextfarm Fertikit 4G cùng bộ điều khiển thu thập dữ liệu Nextfarm NMC Pro 32.

Đặc biệt, việc tích hợp phần cứng phần mềm để sử dụng truy xuất nguồn gốc Nextfarm QRCheck, có thể theo sát được quy trình sinh trưởng của cây, người mua sản phẩm có thể biết được chính xác thời điểm các giai đoạn của cây trồng cùng hình ảnh.

Hệ thống châm phân dinh dưỡng tự động Nextfarm Fertikit

Hệ thống châm phân dinh dưỡng tự động Nextfarm Fertikit

Hệ thống châm phân dinh dưỡng tự động Nextfarm Fertikit

Hệ thống châm phân dinh dưỡng tự động Nextfarm Fertikit

 

Hệ thống châm phân tự động Nextfarm Fertikit 4G và thu thập dữ liệu Nextfarm NMC Pro

Hệ thống châm phân tự động Nextfarm Fertikit 4G và thu thập dữ liệu Nextfarm NMC Pro

Máy châm phân dinh dưỡng tự động Nextfarm Fertikit 4G

Máy châm phân dinh dưỡng tự động Nextfarm Fertikit 4G