Nextfarm chúng tôi rất bất ngờ khi Giám đốc Tập đoàn Công nghệ Đa Quốc gia Bosch chi nhánh tại Việt Nam mời Nextfarm làm diễn giả buổi Panel Discussion trước một loạt các Giám đốc cấp cao của các Tập đoàn Đức tại business meeting của Hiệp hội Công nghiệp Đức GBA tại Tổng Lãnh sự quán Đức.

Nông nghiệp thông minh Nextfarm

CEO Nextfarm ông Trần Quang Cường trong buổi Panel Discussion

CEO Nextfarm ông Trần Quang Cường và Giám đốc Tập đoàn Bosch chi nhánh Việt Nam ông Kurnosov Nikolay

Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Trước một loạt các Giám đốc Cấp cao Tập đoàn Đa Quốc gia quá nổi tiếng trên toàn thế giới của Đức như Mercedes, Bosch… thì rất khó cho chúng tôi khi nói về Công nghệ, Nextfarm chúng tôi chỉ chia sẻ dưới góc nhìn 1 Doanh nghiệp Việt muốn đóng góp cho nền Nông nghiệp nước nhà rằng
“Giấc mơ Công nghiệp hoá Nông nghiệp Việt trong thời gian 5 năm 10 năm tới hoàn toàn có thể được xây bởi các Doanh nghiệp Việt vì các Doanh nghiệp Việt chúng tôi rất naive và kiên trì.”

Nông nghiệp thông minh Nextfarm

CEO Nextfarm ông Trần Quang Cường trong buổi Panel Discussion