TỔNG QUAN giải pháp dự báo sản lượng  nextx.AI QUA DRONE VÀ VỆ TINH 

HÃY LIÊN HỆ VỚI NextVision

NextVision luôn tự hào là doanh nghiệp có những giải pháp công nghệ đột phá, cải tiến công nghệ liên tục và các giải pháp đều đi đầu thị trường trong các lĩnh vực:

– Công nghệ phần mềm Cloud

– Công nghệ Internet vạn vật (IoT)

– Trí tuệ nhân tạo AI

nextX.ai là dòng sản phẩm của NextVision Global cho thị trường quốc tế

GIẢI PHÁP DỰ BÁO SẢN LƯỢNG VÙNG TRỒNG nextX.ai

Chụp ảnh toàn bộ dữ liệu vùng trồng từ vệ tinh hoặc drone

 

Khai báo vùng trồng, vụ mùa, lịch công việc trên mỗi vùng trồng để gán nhãn dữ liệu ảnh từ vệ tinh hoặc drone

 

Phân tích quang phổ để phân biệt các khu vực trồng, tình trạng các loại cây để từ đó chẩn đoán ra sản lượng.

Hệ thống tổng hợp toàn bộ dữ liệu trang trại để thống kế ra sản lượng trang trại, thời điểm thu hoạch ước tính

BÁO CHÍ & CÁC KÊNH THÔNG TIN NÓI VỀ NEXTVISION

HOTLINE 24/7 :090 224 3822