TỔNG QUAN giải pháp dự báo sâu bệnh  nextx.AI 

HÃY LIÊN HỆ VỚI NextVision

NextVision luôn tự hào là doanh nghiệp có những giải pháp công nghệ đột phá, cải tiến công nghệ liên tục và các giải pháp đều đi đầu thị trường trong các lĩnh vực:

– Công nghệ phần mềm Cloud

– Công nghệ Internet vạn vật (IoT)

– Trí tuệ nhân tạo AI

nextX.ai là dòng sản phẩm của NextVision Global cho thị trường quốc tế

DỰ BÁO SÂU BỆNH nextX.ai

Hệ thống thu thập dữ liệu hình ảnh và cảm biến môi trường qua camerra điện thoại, qua thiết bị Nextfarm IoT và Nextfarm NM

 

Gán nhán dữ liệu trên tập ảnh 50.000 ảnh để gán nhán dữ liệu hình ảnh, huấn luyện học máy

 

Quá trình lọc nhiễu hình ảnh, phân tích các điểm dị thưởng rồi sau đó đưa vào kiểm thử

Sau quá trình lọc nhiễu hình ảnh bằng thị giác máy tính, kết hợp cùng cảm biến IoT để phân tích đa chiều thì đến được bước đưa vào thử nghiệm dự báo sâu bệnh và quay lại bước training dữ liệu đầu tiên

BÁO CHÍ & CÁC KÊNH THÔNG TIN NÓI VỀ NEXTVISION

HOTLINE 24/7 :090 224 3822