NextX Farm thúc đẩy chuyển đổi số giải pháp tiêu thụ nông sản

Bài toán đầu ra cho việc tiêu thụ nông sản đang ngày được chính quyền quan tâm. Để tránh việc sản phẩm bị tồn đọng quá nhiều, cần có các giải pháp chuyển đổi số trong giải pháp tiêu thụ nông sản. Và NextX tự hào đi đầu trong việc cung cấp giải pháp này.

Thực trạng sản xuất và tiêu thụ hàng nông sản

Việc tiêu thụ các mặt hàng đầu ra của nông nghiệp nước ta cũng đang gặp nhiều khó khăn. Trong những năm vừa qua, hàng nông sản nước ta luôn phải gặp tình cảnh “được mùa mất giá”. Nguyên nhân lớn nhất chính là sản xuất nông nghiệp của nước ta chủ yếu tự phát, chưa gắn với thị trường, với chuỗi giá trị ngành hàng.

Giải pháp cho bài toàn bao tiêu nông sản

NextX Farm cùng việc chuyển đổi số giải pháp tiêu thụ nông sản

Rate this post
Rate this post

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM