CEO Nông nghiệp thông minh Nextfarm giới thiệu về Nextfarm

Được sự giới thiệu của SHTPIC, hôm nay CEO Nextfarm ông Trần Quang Cường giới thiệu giải pháp Nông nghiệp thông minh Nextfarm tại Chương trình hội thảo khoa học “Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao vùng Đông Tây Nam Bộ trong khuôn khổ sự kiện Whise tại Riverside Palace 360D Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, Tp HCM do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sở Khoa học Công nghệ Tp.HCM tổ chức.

CEO Nông nghiệp thông minh Nextfarm giới thiệu về Nextfarm

CEO Nông nghiệp thông minh Nextfarm giới thiệu về Nextfarm

CEO Nông nghiệp thông minh Nextfarm giới thiệu về Nextfarm

CEO Nông nghiệp thông minh Nextfarm giới thiệu về Nextfarm

CEO Nông nghiệp thông minh Nextfarm ông Trần Quang Cường giới thiệu về Nextfarm tại hội nghị

CEO Nông nghiệp thông minh Nextfarm ông Trần Quang Cường giới thiệu về Nextfarm tại hội nghị

CEO Nông nghiệp thông minh Nextfarm ông Trần Quang Cường giới thiệu về Nextfarm tại hội nghị

CEO Nông nghiệp thông minh Nextfarm ông Trần Quang Cường giới thiệu về Nextfarm tại hội nghị

CEO Nông nghiệp thông minh Nextfarm ông Trần Quang Cường giới thiệu về Nextfarm tại hội nghị

CEO Nông nghiệp thông minh Nextfarm ông Trần Quang Cường giới thiệu về Nextfarm tại hội nghị

xem thêm