Trước sự chứng kiến của Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giống Vật tư Nông nghiệp Công nghệ cao Việt Nam bà Nguyễn Thị Tâm (áo đỏ) và Giám đốc Nextfarm ông Trần Quang Cường (áo vest xanh) lễ khởi động dự án 20ha triển khai Nông nghiệp thông minh Nextfarm ở giai đoạn 1 ở trang trại Phú Hộ.

Lần này Nextfarm tiếp tục được Công ty Cổ phần Giống Vật tư Nông nghiệp Công nghệ cao Việt Nam tin tưởng chọn Nextfarm làm đối tác triển khai Giải pháp Nông nghiệp thông minh giai đoạn 2 ở Trang trại Hà Thạch.

Hệ thống triển khai giai đoạn này gồm:

a. Giải pháp thu thập dữ liệu và điều khiển Nextfarm NMC Pro 32

b. Giải pháp kết nối các IoT Gateway và Node bằng sóng không dây Lora

c. Thu thập dữ liệu khí tượng và độ ẩm đất để đưa ra quyết định tưới

Hê thống điều khiển Nextfarm NMC Pro

Hê thống điều khiển Nextfarm NMC ProHê thống điều khiển Nextfarm NMC Pro