Vừa qua, Kim Long farm đã tin tưởng lựa chọn Nextfarm là đơn vị cung cấp gói truy xuất nguồn gốc sản phẩm cho các sản phẩm nông sản của mình.

truy xuất nguồn gốc

Kim Long farm là một trong những thương hiệu rất lớn trong giới nông nghiệp, đặc biệt là thương hiệu dưa lưới Kim Long.

Với phương thức chăm sóc cây hiệu quả kết hợp sử dụng hệ thống IoT trong sản xuất, Kim Long farm đã thu lại rất nhiều thành công.

Đối với mảng truy xuất nguồn gốc, Kim Long farm đã tin tưởng lựa chọn Nextfarm là đơn vị đồng hành của mình

truy xuất nguồn gốc