Khách hàng chúng tôi lần này là Nhà máy Thành Đại Phú Mỹ tại Khu Công nghiệp Nam Cầu Kiền Hải Phòng.

Giải pháp phun sương dập bụi thông minh Nextfarm Nextspace

Giải pháp phun sương dập bụi thông minh Nextfarm Nextspace

Yêu cầu khách hàng đưa ra là hệ thống sẽ tích hợp bộ điều khiển thu thập dữ liệu Nextfarm Nextspace, nhận cảm biến về môi trường để quyết định tưới phun sướng, phun mưa để dập bụi chủ động.

Giải pháp phun sương dập bụi thông minh Nextfarm Nextspace

Giải pháp phun sương dập bụi thông minh Nextfarm Nextspace

Bài toán môi trường với Doanh nghiệp luôn là bài toán khó, bài toán làm thế nào để cân bằng giữa lợi nhuận và môi trường, đánh đổi chi phí hiện tại để đảm bảo tính bền vững của môi trường.

Với Nextfarm triển khai hệ thống dập bụi chủ động thông minh Nextfarm Nextspace là một giải pháp mở rộng từ Giải pháp Nông nghiệp thông minh Nextfarm hướng đến xử lý môi trường chống lại biến đổi khí hậu hiện tại để hướng đến phát triển bền vững hơn