giải pháp Nhân diện Sâu bệnh cây trồng bằng trí tuệ Nhân tạo nextx.ai 

HÃY LIÊN HỆ VỚI NextX

NextX luôn tự hào là doanh nghiệp có những giải pháp công nghệ đột phá, cải tiến công nghệ liên tục và các giải pháp đều đi đầu thị trường trong các xu hướng về công nghệ hiện nay:

– Công nghệ phần mềm Cloud

– Công nghệ Internet vạn vật (IoT)

–  Trí tuệ nhân tạo AI

TÍNH NĂNG NHẬN DIỆN SÂU BỆNH CÂY TRỒNG NEXTX.AI

Hệ thống có thể gán nhãn dữ liệu qua Mobile app của Nextfarm. Việc phân lớp dữ liệu dựa trên dữ liệu nông học cây trồng mặc định trên app của Nextfarm

Hệ thống dựa trên nền tảng gán nhãn dữ liệu, sử dụng thị giác máy tính (Computer Vision) để đưa ra các lớp sâu bệnh 

 

Gán nhãn dữ liệu tự động qua Gateway của nextX.ai, tích hợp cùng nền tảng dữ liệu nông học của Nextfarm: thu thập và gán nhãn gồm các dữ liệu hình ảnh camera từ nextX.ai, các dữ liệu cảm biến thu thập được như PH, EC, nhiệt độ, độ ẩm..

Dữ liêụ sẽ được chuyển từ thiết bị lên server và server sẽ trả về phân tích dữ liệu sâu bệnh cây trồng sau khi học được. Nền tảng trí tuệ nhân tạo nextX.ai có thể phân được theo các lớp sâu bệnh khác nhau, theo từng loại cây

BÁO CHÍ & CÁC KÊNH THÔNG TIN NÓI VỀ NEXTVISION

HOTLINE 24/7 :090 224 3822