Triển khai giải pháp ứng dụng CNTT Next Farm cho đầm nuôi tôm Trại Dèo.

Triển khai giải pháp cho đầm nuôi tôm Trại Dèo, hệ thống này của Next Farm chuyên cho ngành thuỷ sản, được gặp chủ trại anh Tuấn Anh, nghề nuôi tôm đi với anh hơn 10 năm và với kinh nghiệm của anh đã giúp Next Farm chúng tôi rất nhiều trong việc hoàn thiện sản phẩm và đưa giải pháp ứng dụng CNTT cho ngành thuỷ sản như hệ thống cảnh báo môi trường và giải quyết vấn đề môi trường bằng công nghệ cho riêng ngành thuỷ sản.

Trại Dèo

_ _ _