[Tuyển dụng chính thức và thực tập] Để phát triển trí tuệ nhân tạo vào trong bài toán Nông nghiệp thông minh Nextfarm hiện tại đang cần tuyển kỹ sư AI(Machine Learning, NLP, Computer Vision) số lượng 02.

Yêu cầu: có 1 năm kinh nghiệm trở lên với một trong các ML Platform như Tensor Flow, MXNet, Keras, PyTorch, Caffe và đam mê Nông nghiệp là đủ.

 

Quyền lợi: Thu nhập từ 600 usd đến 1500usd

Được làm việc với Data Sicentist kinh nghiệm tại nước ngoài, ngoài ra Nextfarm cũng tự tin rằng là một trong các đơn vị được nhắc đến đầu tiên khi có dữ liệu Nông nghiệp phong phú từ cảm biến (Sensor), đến hình ảnh đến quy trình Nông nghiệp và cả Data Warehouse về Dinh dưỡng và Sâu bệnh

Lưu ý: có tuyển thực tập, thực tập chỉ cần yêu thích Công nghệ mới là đủ.
Hồ sơ gửi CV về hr@hosco.com.vn

Hạn chót: 20/08/2019