Tin vui, hôm nay sáng thứ 7 giải pháp Nông nghiệp thông minh Nextfarm chính thức triển khai hệ thống châm phân kiểm soát dinh dưỡng tích hợp cùng hệ thống cảnh báo sớm và quan trắc khí tượng đã sẵn sàng cho vụ cà chua tuần tới hoàn toàn tự động cho HTX Nông nghiệp cao Yên Dũng

Nông nghiệp thông minh Nextfarm cho cà chua

Với hệ thống Nextfarm, đây là vụ thứ 3 cho cà chua chúng tôi làm, qua bài toán sử dụng công nghệ học máy, thu thập dữ liệu cây trồng của cà chua theo khu vực, hệ thống này sẽ khuyến cáo người trông qua các giai đoạn sinh trưởng của cà chua.

Hệ thống điều khiển toàn bộ tự động qua smart phone hoặc màn hình cảm ứng.

Đây là một bước tiến công nghệ trong việc tự động hóa của Nextfarm để hỗ trợ một sản phẩm thực, chất lượng cho nền Nông nghiệp tại Việt Nam.