Phần mềm quản lý Nông Nghiệp thông minh Next Farm được phát triển bởi HOSCO do nhu cầu quản lý hệ thống nông trang trang trại. HOSCO là đơn vị vinh danh 3 lần liên tiếp giải Sao Khuê cho Hiệp hội doanh nghiệp CNTT Việt Nam bầu chọn.

Hệ thống Giao diện Phần mềm quản lý Nông Nghiệp thông minh Next Farm chạy trên nền tảng Cloud (Điện toán đám mây), ứng dụng web và mobile gồm các module chính:

  1. Nhập liệu hệ thống: các vụ mùa, thức ăn, phân bón hay các công cụ dụng cụ đi cùng
  2. Hệ thống cảnh báo sản xuất: kế hoạch công việc, tiêm vaccine hay lịch châm phân, quy trình sản xuất đến ngày dự kiến thu hoạch
  3. Đánh giá tình trạng nuôi các vụ
  4. Khai thác dữ liệu Big Data trước đó để hỗ trợ khách hàng những kinh nghiệm trồng

Phần mềm quản lý Nông Nghiệp Next Farm bao gồm:

  1. Chỉ tiêu sản xuất
  2. Thực tế đạt
  3. Báo cáo công nợ
  4. Báo cáo tồn các công cụ dụng cụ
  5. Thư đối chiếu công nợ khách hàng nhà cung cấp
  6. Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của trang trại nông trại

Với kinh nghiệm 8 năm trong mảng phần mềm quản lý, các hệ thống quản lý trang trại nông trại đầm thủy sản của chúng tôi sử dụng công nghệ điện toán đám mây giúp khách hàng trả chi phí hợp lý, mua gói dịch vụ theo tháng hoặc theo năm.

Ngoài ra hệ thống chúng tôi có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng, hơn nữa chúng tôi tích hợp được cả hệ thống quan trắc môi trường Next Farm cho nông trại hoặc Next Farm cho thủy sản chăn nuôi qua các bộ sensor thông số như PH, EC, nhiệt độ không khí, độ ẩm đất….

Với lợi thế là đơn vị đi đầu trong hệ thống quản lý và kinh nghiệm trên 8 năm làm mảng phần mềm tích hợp giải pháp phần cứng, chúng tôi hoàn toàn giải quyết được những bài toán đòi hỏi sự phức tạp và đồng hành cùng khách hàng trong khâu phát triển sản phẩm của chúng tôi sao cho nghiệp vụ tối ưu và thao tác sử dụng đơn giản bằng cách sử dụng Phần mềm quản lý Nông Nghiệp thông minh Next Farm .

полиграф ростов