Khách hàng lần này của Nextfarm là Dalat Organic, chủ Hợp tác xã là người nổi tiếng trong giới Nông nghiệp tại Đà Lạt chuyên về trồng hữu cơ.

Đối với khách hàng hữu cơ, việc chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, các quá trình tạo lên sản phẩm là điều rất quan trọng để giúp tăng giá trị Nông sản và minh bạch với người tiêu dùng, Nextfarm rất vinh dự khi được Organic Dalat chọn làm đối tác triển khai Giải pháp truy xuất nguồn gốc Nextfarm QRCheck cho Hợp tác xã mình.

Đoạn trao đổi giữa chủ HTX anh Phan Minh Tuấn và đội ngũ Nextfarm

Đoạn trao đổi giữa chủ HTX anh Phan Minh Tuấn và đội ngũ Nextfarm