Danh mục

Giải pháp cho chăn nuôi gia súc gia cầm ở Việt Nam

Tính đến nay, Việt Nam ta vẫn là một nước có truyền thống lâu đời về chăn nuôi gia súc, gia cầm. Trong đó chăn nuôi lợn chiếm tỷ trọng lớn trong đóng góp nền kinh tế quốc dân, nhưng các vấn đề về môi trường đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cũng như sản lượng cho người chăn nuôi.

Chưa có công nghệ xử lý hiệu quả cho giải pháp chăn nuôi gia súc gia cầm

Tình trạng ô nhiễm môi trường nước, chất thải rắn và không khí tại các khu vực chăn nuôi là vấn đề bức xúc cho xã hội đòi hỏi các nhà quản lý cần có những giải pháp quản lý hiệu quả hơn nữa.

Bên cạnh những thành quả mà ngành chăn nuôi mang lại, thì ngành cũng tạo ra nhiều áp lực về môi trường. Đề cử chăn nuôi lợn, chăn nuôi nông hộ từ 10-100 con, mặc dù các hộ gia đình có xây dựng hầm biogas, song đa phần đều bị quá tải. Chất thải sẽ được thải trực tiếp ra ao, hồ, kênh mương của địa phương gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Trong bối cảnh hội nhập, hiện đại hóa, theo chủ trương phát triển của Chính phủ, chăn nuôi trang trại với diện tích lớn và quy mô trên 100 con ngày càng phát triển. Đã làm tăng tình trang ô nhiễm, đặc biệt là các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh,… những năm gần đây được Ủy ban ưu đãi tài chính để giảm các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Nhưng số lượng trang trại quá lớn trong khi giải pháp cho chăn nuôi xử lý chất thải chưa đồng bộ dẫn tới tình trạng ô nhiễm ngày càng tăng.

Thực tế cho thấy mặc dù các cơ quan chức năng đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý môi trường chăn nuôi tương đối đầy đủ. Quy định chức năng, nhiệm vụ ở từng cấp về quản lý môi trường chăn nuôi nói chung đã được ban hành. Nhưng bên cạnh những ưu điểm, thực tiễn triển khai đã và đang bộc lộ những tồn tại nhất định.

Đề xuất giải pháp cho chăn nuôi gia súc gia cầm Nextfarm

Giải pháp là một chuyện, nhưng cái cốt yếu vẫn là từ phía mỗi người dân trực tiếp chăn nuôi nói chung. Cần đáp ứng được tối đa sản lượng sản xuất để đảm bảo công tác chăn nuôi của người dân, như vậy công việc hợp tác giữ gìn môi trương sản xuất chung sẽ dễ dàng hơn.

chăn nuôi gia súc

Ngay từ lúc chăm sóc vật nuôi, hãy giảm sát các chỉ số môi trường cho sự phát triển của vật nuôi được đảm bảo. Từ độ ẩm không khí, nhiệt độ chuồng trại, các chỉ số dinh dưỡng, v.v… Một môi trường phát triển hài hòa sẽ góp phần tăng năng suất chăn nuôi, cải thiện thu nhập cho các chủ Farm, từ đó việc thôi thúc các giải pháp bảo vệ môi trường là điều dễ dàng hợp tác của các chủ trang trại.

Bạn có thể tham khảo thêm phần mềm chăm sóc khách hàng NextX CRM trong nền tảng NextX giúp cho doanh nghiệp lựa chọn được phần mềm phù hợp để phát huy hiệu quả tối đa trong kinh doanh.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tìm chúng tôi trên Youtube

HOTLINE 24/7 :090 224 3822