Nextfarm triển khai hệ thống chăn nuôi lợn tự động cho trại lợn Lạc Hồng của bác Hoan tại Lạng Giang, Bắc Giang

chăn nuôi lợn tự động

Trại lợn với quy mô 2000 con lợn, sản lượng mỗi tháng xuất chuồng 300 con.

Để nâng cao tính hiệu quả và tiết kiệm công sức, nhân công, bác Hoan đã quyết định đầu tư hệ thống chăn nuôi tự động do Nextfarm cung cấp.

Chăn nuôi lợn tự động

Hệ thống chăn nuôi tự động bao gồm hệ thống quạt gió làm mát, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống cho ăn tự động.

Với hình thức cho ăn tự động này, lợn sẽ được cho ăn định lượng, phát triển đều, kết hợp tắm đằm trong bể nước tại mỗi chuồng sẽ giúp lợn phát triển nhanh chóng, khỏe mạnh và ít bệnh tật.