Quỹ đầu tư Vietnam Silicon Valley (VSV) là quỹ đầu tư rất uy tín tại Việt Nam nói chung và trong giới startup nói riêng. Quỹ VSV là sự hợp tác và kết hợp giữa Bộ Khoa học Công nghệ, VSV và Tập đoàn Lotte Hàn Quốc

Nextfarm vinh dự được Quỹ đầu tư VSV+Lotte chọn là 1 trong 12 startup năm 2018 tham gia chương trình VSVA 2018.

Tham gia vào cộng đồng VSV Startup sẽ giúp Nextfarm hoàn có thêm nguồn kinh phí để tiếp tục phát triển và hoàn thiện sản phẩm hơn nữa.